Privacy Policy

Privacy Policy

Uw privacy is veilig bij ons Privacystatement

Omdat Total Fit wil weten wie je bent, wat je doelen zijn, wat je voortgang is en of er beperkende factoren zijn die voor de trainers van belang zijn om te weten, hebben we je persoonsgegevens nodig. Deze verzamelen we tijdens je proeftraining en bij inschrijving. Deze gegevens zijn vanaf dat moment puur voor medewerkers binnen onze organisatie te gebruiken. Total Fit geeft geen persoonsgegevens aan derden tenzij daar een concrete aanleiding voor is zoals:

• We registreren je gegevens in de software behorende bij de Milon Cirkel teneinde je een maatwerk trainingsprogramma te kunnen bieden en zicht te houden op je voortgang.
• We registreren je gegevens in de software van het Sportmed Approved systeem teneinde je een passend trainingsprogramma te bieden. Hier bewaren we ook alle testgegevens in.
• We registreren je gegevens in de software behorende bij het Body Vision EMS programma ) Electro Musculaire stimulatie ) We kunnen dan een passend trainingsprogramma aanbieden.
• We registreren je gegevens in de software behorende bij Fitmaster Freddy teneinde je een maatwerk trainingsprogramma te kunnen bieden en zicht te houden op je voortgang
• We registreren je gegevens in de software van Control Plus zodat we een lidmaatschap kunnen aangaan. We kunnen je tijdig benaderen mocht je een tijdje niet geweest zijn of je afspraak hebben gemist. Daarnaast voorzien we je via deze software van de laatste nieuwtjes middels onder nieuwsbrief.
• Tot slot is het voor ons van belang dat we steeds blijven werken aan onze kwaliteit. Daarvoor gebruiken we enquêtesoftware waarin je gegevens geregistreerd moeten worden.

Uiteraard heb je altijd de mogelijkheid je gegevens zelf in te zien of zelfs aan te geven dat je niet meer wil dat we ze gebruiken voor één of meerdere doeleinden.
Als lid ben je altijd zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van je contactgegevens. Ook bij wijziging van (mail)adres of andere gegevens ben je er zelf verantwoordelijk voor dat wij die kunnen verwerken in de verschillende programma’s waarmee we werken.
Indien gewenst kan je ons privacydossier inzien. Daarin maken we duidelijk welke stappen wij als organisatie zetten om jouw privacy op de juiste manier te verwerken.

Samenvatting privacydossier
Sinds de komst van de AVG is aangekondigd heeft Total Fit in de personen van Jan-Maarten van Helvoort & Sjon Oremans ervoor gezorgd op de hoogte te zijn van de wensen en plichten van onze organisatie. Er zijn informatiemeetings bezocht, literatuur gelezen en er is overleg geweest met collega-ondernemers en leveranciers.
Onderstaande leveranciers worden door Total Fit gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens:
Milon Care – de software behorende bij de Milon toestellen. Hierin staan behalve je naam ook geboortedatum, gewicht en eventuele klachten. Deze gegevens dienen ertoe dat de trainers op de hoogte zijn van de voortgang, contact kunnen opnemen indien nodig en altijd zorgen voor een veilige, verantwoorden en uitdagende training voorzien van maatwerk begeleiding.

Milon GmBH heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld en daarin kenbaar gemaakt alle plichten voortkomend uit de AVG na te leven.
Sportmed Approved – de software om trainingsplannen te maken die het algemene uithoudingsvermogen verbeteren. Hierin staan je naam je mailadres, geboortedatum, gewicht en vetpercentage. Deze gegevens dienen ertoe dat de trainers op de hoogte zijn van de voortgang, contact kunnen opnemen indien nodig en altijd zorgen voor een optimaal trainingsprogramma voorzien van maatwerk begeleiding.
Sportmed Approved heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld en daarin kenbaar gemaakt alle plichten voortkomend uit de AVG na te leven.
Control PLus – de software die ervoor zorgt dat we toegangscontrole hebben en incassobetalingen kunnen opmaken. Hierin staan behalve je naam ook je adresgegevens, e-mail en bankgegevens. Deze gegevens dienen ertoe dat we maandelijks de incasso kunnen doen en inzicht te hebben in de juiste verwerking daarvan.
de software die ervoor zorgt dat we onze leden kunnen volgen en afspraken kunnen maken teneinde periodiek contact te houden met onze trainers en eventueel uitval te voorkomen.
Control pLus heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld en daarin kenbaar gemaakt alle plichten voortkomend uit de AVG na te leven.
Fitmaster Freddy – de software die ervoor zorgt dat we inzicht hebben in je trainingsgegevens en vorderingen. Hierin staan de trainingsgegevens.
Fitmaster Freddy heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld en daarin kenbaar gemaakt alle plichten voortkomend uit de AVG na te leven.
Body Vision EMS -Alleen de naam wordt gebruikt in de software. Deze wordt gekoppeld aan je foto. We kunnen dan onze klanten een passend trainingsprogramma aanbieden op het gebied van elektro stimulatie.

Onze medewerkers hebben op 9 mei 2018 een toelichting gehad op de AVG. Op die dag zijn er richtlijnen uitgedeeld voor het werken met persoonsgegevens. Deze zijn hieronder leesbaar:

Het team van Total Fit streeft ernaar:
– Alleen dat te registreren van onze leden dat echt van belang is.
– Deze gegevens niet zichtbaar voor anderen te verwerken.
Dat wil zeggen dat Control Plus en Sportmed Approved nooit zichtbaar op de PC draaien en Milon Care op zowel de trainer PC en de tablet steeds onzichtbaar wordt gemaakt voor derden. Ook de gegevens op de kantoor PC (Control PLus, Sportmed Approved, Fitmaster Freddy, Milon) worden bij het verlaten van het kantoor onzichtbaar gemaakt voor derden.
– Meetgegevens op de Tanita weegschaal alleen zichtbaar te maken voor degene die erop staat en achteraf direct af te sluiten.
– Niet over leden te spreken in het bijzijn van derden.
– Zo min mogelijk over leden te schrijven (memoblok, e-mail).
– Bewust te zijn van de eventuele risico’s die verbonden zijn aan het niet zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens.